Akcie a oznamy

V júni 2015 sme si urobili výlet k Bodenskému jazeru, aby sme sa stretli s najvýznamnejším zberateľom a zároveň aj výrobcom a vynálezcom tenisových rakiet pánom Siegfriedom Kueblerom.

Pozvanie dostalo len zopár zberateľov z Európy a tak to bola pre nás (mna a moju rodinu) veľká česť a štyri hodiny...

Čítať viac

Už sa stalo pomaly tradíciou, že sa raz do roka uskutoční v niektorom európskom meste stretnutie zberateľov tenisových rakiet. Tento rok sme si vybojovali miesto stretnutia u nás na Slovensku a tak sme sa 28. mája 2016 mohli takto zvítať s našimi priateľmi z Belgicka, Švajčiarska, Poľska a Českej re...

Čítať viac